LEERKRACHT

 

DOELGROEP: 3de graad basisonderwijs & 1ste graad secundair onderwijs

VAKKEN: Begrijpend lezen, schrijven, Wereldoriëntatie: natuur

Vooral bij het begin van het schooljaar, steken luizen vaak de kop op in onze scholen. Maar ook tijdens het schooljaar zijn er vaak individuele gevallen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het probleem het best aangepakt wordt door een nauwe samenwerking tussen school en ouders. Deze webquest wordt het best aangeboden naar aanleiding van een reële situatie van luizen op school. Het spreekt vanzelf dat het eindresultaat van deze webquest, m.a.w. de boekjes, daadwerkelijk meegegeven worden met de leerlingen.

WAT MOETEN LEERLINGEN KUNNEN:

WAT LEERDEN DE LEERLINGEN:

Informatie verzamelen over een gegeven onderwerp, in dit geval luizen.
Beseffen dat er heel wat vooroordelen zijn over luizen.
Een informatief boekje maken over luizen.
Een aantal maatregelen opsommen die een luizenplaag kunnen indijken.
Een persoonlijke tekst schrijven aan de hand van gevonden informatie.
Passende afbeeldingen vinden bij een zelfgeschreven tekst.

Vragen en opmerkingen kan je altijd kwijt op mijn mailadres patrick@keysabyl.be