Computerwetenschat

Programmeren is hot in het onderwijs. Maar wordt de soep wel zo warm gegeten als ze wordt opgediend? Programmeren is in het Verenigd Koninkrijk een verplicht vak vanaf de kleuterschool. Bij ons wordt het hier en daar even aangeraakt, maar programmeren als vak komt meestal pas in het hoger onderwijs aan bod. Onze leerlingen hebben zo een grote achterstand tegenover andere landen. Computerwetenschap is ook meer dan programmeren.

Wat

De computerwetenschat is een workshop waarin je een schat aan ideeën krijgt om computerwetenschap aan te brengen bij kinderen. Via een twintigtal leuke doe-activiteiten leer je onder andere binair rekenen, sorteren, logische schakelingen, maar ook eenvoudig programmeren. Deze activiteiten kosten weinig tot niets omdat er, vreemd genoeg, geen computers aan te pas komen.

In de sessie van anderhalf uur worden natuurlijk minder activiteiten onder handen genomen, maar je krijgt hetzelfde pakket mee.

Doelgroep

Leerkrachten lager onderwijs

Leerkrachten eerste graad secundair onderwijs

Docent

Patrick Keysabyl

Onderwijzer, pedagogisch ICT-coördinator, bezieler Triangel vzw, ex lector Hogeschool Brussel, ICT-inspirator in 2004

Patrick weet waarover hij spreekt. Hij programmeert zelf al meer dan dertig jaar. In zijn kangoeroeklas mochten al heel wat leerlingen kennismaken met de computerwetenschat.

Wanneer

De workshop kan gegeven worden op maandag- of donderdag na de schooluren, de woensdagvoormiddag of de vrijdagnamiddag.

Resultaat

Ik beloof je dat je naar huis gaat met een pak ideeën om je STEM te laten klinken in de klas! Je kan via deze presentatie alvast voorproeven. De meeste activiteiten gaan vergezeld van een uitgebreid stappenplan en een bordpresentatie die de activiteit begeleidt.

Kostprijs

Een sessie van anderhalf uur: € 150

Een sessie van drie uur: € 300

Prijzen zijn ex. BTW en kilometervergoeding (€ 0,34 / km)

Meer info

patrick@triangel.be

0497 57 57 58 (buiten de schooluren)