web counter

Educreatieve software, websites, projecten & ondersteuning

projecten

ICT staat voor Informatie en Communicatie Technologie.  Dit betekent voor mij geen computerles, waarbij kinderen leren werken met een tekstverwerker of de mogelijkheden van het internet verkennen.  ICT staat bij mij voor doelgerichte lessen, waarbij de computer een centrale plaats inneemt.  Deze lessen sluiten voor 70 % aan bij het leergebied werotaal, maar ik streef steeds naar vakoverschrijdende lessen waarin wiskunde, muzische opvoeding en techniek ook een plaats krijgen.  De taak van de leerkracht verandert van een leider in een begeleider van een leerproces.  De kinderen hebben zelf hun leerproces in handen.

Eén invalshoek om dit doel te bereiken is het uitwerken van digitale projecten met mijn leerlingen.  Deze projecten mogen door elke school gebruikt worden. 

Veel projecten blijken niet meer bereikbaar te zijn, door het wegvallen of wijzigen van de hosting.  Mijn excuses hiervoor.  Als ik ooit eens op pensioen geraak, dan beloof ik alle projecten opnieuw online te zetten, want ze staan nog steeds wel ergens offline op mijn computer.

Het Zweinsteinproject was een internetwedstrijd tussen vier scholen die het opnamen tegen elkaar door middel van verschillende gevarieerde proeven.  De wedstrijd is over en de winnaar is bekend, maar nog steeds kunnen de proeven onder handen worden genomen.  Dankzij het Zweinsteinproject, kon ik ICT integreren in alle vakken van de basisschool.
Ieder zijn zegje was een interproject van het vijfde leerjaar uit de vrije basisschool  uit Oekene in het teken van het Europese jaar van de (streek)taal.  Mijn klas sleepte met dit project de eerste prijs weg op de Digikids Awards in 2001.
Jacobus de Bij. Tijdens mijn opleiding aan de normaalschool van St.-Thomas te Brussel, heb ik dit verhaal geschreven.  20 jaar later heb ik het verhaal omgebouwd tot een internetverhaal dat online is te bekijken en te beluisteren.  Het werd ontwikkeld voor een mondiale dag.
Het project Spreekwoorden bestaat uit een aantal gevarieerde opdrachten waarin spreekwoorden centraal staan: rebussen, uitbeelden, kruiswoordraadsels.  Het project werd uitgewerkt in 2002 met het zesde leerjaar uit de Ark van Oekene.
De Rechtvaardige Rechters was een virtuele zoektocht naar het gelijknamige schilderij.  Hoofddoel was het gebruik van een forum.
In het kader van het kunstproject Oekemenou (zie volgende link) heb ik met het zesde leerjaar een digitale film gemaakt: De wraak van de der10.  Film en montage was in handen van Werner Vanbranteghem.  De film is online volledig te bekijken.
Oekemenou was in 2002 een kunstproject, gedragen door de Ark uit Oekene, met als doel kunst te gebruiken als verkeersremmer.  Deze website die ik gemaakt heb, is een mooi souvenir van wat er toen allemaal te beleven viel.
De Europese instellingen, is een zelfgemaakte website, waarin de verschillende Europese instellingen op een eenvoudige manier uit de doeken worden gedaan.  Aan deze website is een les gekoppeld die te vinden is bij Anywize.net
De be.files probeert via een speelse dialoog de staatsstructuur van België te verklaren.  Deze website werd door mij ontwikkeld om als bron te worden gebruikt voor een Anywize-les.
In deze webquest over luizen, moeten de leerlingen een werkstuk maken over luizen.
Via de weblog Nieuwsberichten, postten mijn leerlingen dagelijks drie binnenlandse berichten, twee buitenlandse en één sportbericht.
Aan bovenstaande weblog, was een webquest Nieuwsberichten gekoppeld.
De wraak van de der10 was voor mij zo goed meegevallen dat ik in 2004 met het zesde leerjaar van meester John Huvaere uit de Sint-Jozefsschool uit Roeselare, opnieuw een digitale film gemaakt heb: Pestkoppen.  De film en montage had ik deze keer zelf verzorgd.  Ook deze film staat integraal op het net.
Het kind bij zijn naam noemen is een webquest rond voor- en familienamen.
Wekelijks verzorgen leerlingen uit de derde graad van De Ark een podcast over de actualiteit van de voorbije week.
Een trimester lang bouwden leerlingen uit de St-Jozefsschool aan een stripverhaal over een zelfgekozen onderwerp. Het ontwikkelproces was hierbij belangrijker dan het